Integritetspolicy

Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: http://kontaktlinspraktiken.se.

 

GDPR 25 maj 2018
Den 25 maj 2018 kommer Allmänna dataskyddsförordningen att börja gälla i Sverige.
Den har som uppgift att stärka skyddet av personuppgifter.
Detta är viktigt tycker vi.
Vi använder dina personuppgifter för att säkerställa att du får 
Rätt kontaktlinser och rätt synundersökning.
Personuppgifterna används även vid Remiss/bidragsansökan.

DU HA LAGLIG RÄTT ATT:
• Få tillgång till dina personuppgifter
• Få dina personuppgifter rättade
• Få en kopia av dina uppgifter i vissa fall
• Få dina personuppgifter raderade
• I vissa fall begränsa eller motsätta dig behandling av personuppgifter

Ansvarig
Maria Nyberg leg optiker
Kontaktlinspraktiken I Halmstad
035- 15 89 59
klpraktiken@telia.com